Bangkok

ท่องเที่ยวรอบเมืองกรุงเทพ ในทศวรรษที่ผ่านมา เมืองอันเป็นที่ชื่นชอบ กรุงเทพ เมืองหลวงของประเทศไทย กำลังพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มชื่อเสียงและสถานะในระดับนานาชาติ เมื่อปีที่แล้ว “เมืองแห่งอาหารข้างทางที่ดีที่สุดในโลก” ได้พานักท่องเที่ยวจากนานาชาติกว่า 22.78 ล้านคนข้อมูลจาก Global Destination Cities Index นี่เป็นความสำเร็จที่น่าเหลือเชื่อเมื่อพิจารณาถึงฉายาที่ว่า “สยามเมืองยิ้ม” ที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคที่กำลังเติบโตทางเศรษฐกิจและมีสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำ  สภาพอากาศและภูมิอากาศ  ประเทศไทยมีสภาพอากาศและภูมิอากาศที่ดี เหมาะสำหรับการพักผ่อน ในกรุงเทพ ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น ขณะที่สภาพอากาศจะมีฝนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน ตุลาคม หรือ หน้าแล้งตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน จนถึง มิถุนายน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนมาก ด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นบางครั้งถึง 40 องศา  อาหารและวัฒนธรรม  ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ฝั่งรากลึกในประเพณีและมีความผูกพันอย่างลึกซึ่งกับพุทธศาสนา ความผูกพันระหว่างวัฒนธรรม และศาสนาคือไฮไลท์ของสถาปัตยกรรมเมือง พร้อมด้วยวัดที่อยู่รอบ ๆ “เมืองแห่งเทพยาดา”   สถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมในกรุงเทพ เช่น :  พระราชวัง  วัดโพธิ์  วัดไตรมิตร วัดหลวงพ่อทองคำ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและวังหน้า ตลาดนัดจตุจักร  ถนนข้าวสาร  …

Bangkok Read More »